Läheisen tekemä taloudellinen kaltoinkohtelu

Läheisten tekemässä taloudellisessa kaltoinkohtelussa tekijä on yleensä oma aikuinen lapsi tai lapsenlapsi. Kaltoinkohtelua tapahtuu kaikissa sosiaaliluokissa ja sen taustalla voi olla monenlaisia syitä. Tekijän päihde-, mielenterveys- tai elämänhallinnan ongelmat voivat olla syynä, mutta taustalla voi olla myös ajattelemattomuutta, tai perhehistoriasta ja –suhteista kumpuavia seikkoja. Kaltoinkohtelun ilmenemismuotoja voivat olla esimerkiksi omien ostosten maksattaminen kauppakäynnin yhteydessä, itseen tai uhriin kohdistuvalla väkivallalla uhkaaminen rahan antamiseen kiristämiseksi sekä painostaminen asiakirjojen tekemiseen, omaisuuden siirtoon tai epäedullisiin kauppoihin lähipiirin kesken. Joskus taloudellista kaltoinkohtelua tapahtuu myös parisuhteissa tai esimerkiksi kulttuuristen tai uskonnollisten yhteisöjen tekemänä.

Img

Mikä on taloudellista kaltoinkohtelua?

Fyysisellä tai henkisellä väkivallalla uhkaaminen tai sen tekeminen rahaan, omaisuuteen tai asiakirjoihin liittyen. Väkivaltaa on mm.:

 • Painostaminen ja jankuttaminen
 • Toisen mielipiteen tai älykkyyden vähättely
 • Toisen aikuisen rahankäyttöön puuttuminen vasten tahtoa
 • Välien katkaisulla uhkaaminen
 • Uhkaaminen konfliktilla
 • Kiristäminen
 • Avutta jättäminen tai muu laiminlyönti

  Toisen elämän kustantaminen väkivallan tai sen uhan vuoksi:
 • Lainan ottaminen toisen kuluja varten
 • Toisen velkojen maksaminen
 • Asunnon tai muun omaisuuden haltuunotto tai luvaton käyttö
 • Lainan takaukseen painostaminen
 • Välistä vetäminen asioita hoitaessa
 • Kohtuuton ”palkka” avustamisesta

  Asiakirjoja tehdessä:
 • Väärän tiedon antaminen
 • Luottamuksen hyväksikäyttäminen
 • Asiakirjojen tai kauppakirjojen väärentäminen

Miten auttaa itseään kaltoinkohtelutilanteessa?

Kaltoinkohtelu jää valitettavasti usein ulkopuolisilta huomaamatta. Jos suinkin mahdollista, tilanteeseen kannattaa hakea apua. Vaikka et olisi vielä valmis tekemään muutoksia tilanteeseen, ota silti yhteyttä auttavaan tahoon henkisen kuormasi jakamiseksi.

Miten auttaa itseään kaltoinkohtelutilanteessa?

Toimi näin

Älä jää yksin

Älä jää yksin

Ota yhteyttä auttavaan tahoon, tarvittaessa nimettömästi. Sinun ei ole pakko aloittaa rikosprosessia.

Katkaise kaltoinkohtelu

Katkaise kaltoinkohtelu

Älä hyväksy kaltoinkohtelua. Jos turvallista, rajoita tai lopeta rahan antaminen. Hakeudu väkivallan ulottumattomiin.

Hae apua läheiselle

Hae apua läheiselle

Autat läheistäsi parhaiten auttamalla häntä hakemaan apua. Rahan antaminen usein vain lykkää tilanteen ratkeamista.

Ota yhteyttä

Logo

Ota rohkeasti yhteyttä!

Hankesuunnittelija Pirjo Laveri

Puh. 050 431 7613

Hankesuunnittelija Erja Ronkainen

Puh. 050 411 8039

Suvannon asiakastyö

Puh. 050 577 0218 tai 050 577 0214

etunimi.sukunimi@suvantory.fi

© 2021 Suvanto ry. Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki